کندل استیک های ژاپنی

کندل استیک های ژاپنی

تاریخچه مختصر

تحلیل زمان بندی بازار، آنالیز چارت و بررسی آماری و رفتاری امور مالیه

این روش بسیار قدیمی، در اصل توسط برنج کاران ژاپنی به منظور نظارت و پیش بینی قیمت محصول مورد استفاده قرار می گرفت.

یک تریدر معروف بنام “هوم ما” به این واقعیت رسید که بازار شدیداً تحت تاثیر احساسات قرار دارد.

در سال 1990 توسط “استیو نایسن” تحلیل گر برجسته کندلها، به جامعه غرب معرفی گردید.

 

ساختار یک کندل

   کندل نزولی                                                               کندل صعودی

(با بدنه اصلی مشکی )                                               (با بدنه اصلی سفید)

بدنه اصلی، جوهر و ماهیت روانشناسی بازار است.

کندل های پایه:

های ویو High Wave

1-بدنه اصلی کوچک است.

2-رنگ مهم نیست.(چه سفید چه مشکی )

3-شادوهای بلند نمایانگر اغتشاش و بهم ریختگی در بازار

اسپینینگ تاپ Spinning Top

1-بدنه اصلی کوچک است

2-رنگ مهم نیست(چه سفید چه مشکی)

دارای ترند (روند) قبلی ضعیف

دوجی Doji

نقاط اوپن و کلوز یا بسیار بهم نزدیکند یا اصلا با هم یکسانند.

بازار خسته است.

لانگ دی Long Day

خرید / فروش قدرتمند

از نقطه مرکزی می توان بعنوان ساپورت / زیستنس استفاده کرد.

کندل های قدرتمند

معیار:

نقاط اوپن و کلوز یا بسیار بهم نزدیکند یا اصلا با هم یکسانند.

جنبه روانشناسی:

بازار خسته است.

تک کندلی:

شوتینگ استار Shooting Star

1-شادو بالایی دو برابر طول بدنه اصلی است.

2-بدنه اصلی در پایین کندل تشکیل می شود. رنگ آن مهم نیست.

3-بدون شادو پایینی و با شادو بسیار کوچک در پایین کندل

روند رو به بالا با مشکل مواجه شده است

همر Hammer

1-شادو پایینی دو برابر طول بدنه اصلی است.

2-بدنه اصلی در بالای کندل تشکیل می شود. رنگ آن مهم نیست.

3-بدون شادو بالایی و یا شادو بسیار کوچک در بالای کندل

کوفتن چکش بر پایه(و تغییر جهت )

دو کندله:

پیرسینگ Piercing Line

1-حتما در روند نزولی باشد.

2-نقطه شروع فعلی از پایین ترین نقطه کندل قبلی پایینتر باشد.

3-بدنه اصلی کندل صعودی در نقطه ای بسته شود که بزرگتر از نصف کندل نزولی قبلی است.

تمایل به بازگشت

دارک کلود کاور Dark Cloud Cover

1-حتما در روند صعودی باشد.

2-نقطه شروع فعلی از بالاترین کندل قبلی بالاتر باشد.

3-بدنه اصلی کندل نزولی در نقطه ای بسته شود که بیشتر از نصف کندل صعودی قبلی است.

تمایل به بازگشت

انگولفینگ Engulfing

1-بدنه اصلی بزرگ بدنه اصلی بدنه اصلی کوچکتر را می پوشاند.

2-رنگهای متضاد هم

3-روند صعودی / نزولی

کنترل توقف روند!

سه کندله

تری بلک کراوز 3 Black Crows

1-سه کندل نزولی با بدنه های اصلی هم سایز

2-روند قبلی رو به بالا است

3-هر کندل تقریبا در اطراف بدنه کندل پایه باز شده و در نقطه "لو" نزدیکش بسته می شود.

روند نزولی

تری وایت سولجر 3 White Soldiers

1-سه کندل صعودی با بدنه های اصلی هم سایز

2-روند قبلی رو به پایین است.

3-هر کندل تقریبا در اطراف بدنه کندل پایه باز شده و در نقطه های نزدیکش بسته می شود.

روند صعودی

ایونینگ استار Evening Star

1-روند صعودی بارز است.

2-جو صعودی بازار با دو دلی همراه شده است.

3-نقطه کلوز کندل نزولی از 50 % بدنه کندل صعودی قبلی بیشتر است.

روند برگشتی رو به پایین

مورنینگ استار Morning Star

1-روند نزولی بارز و مشهود

2جو نزولی بازار با دو دلی همراه شده است .

3-نقطه کلوز کندل صعودی از 50 % بدنه کندل نزول قبلی بیشتر است.

روند برگشتی رو به بالا

نمودار بندی غربی

اهداف و حدود سود را بهینه و تائید می کنند.

1-خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) 

2-خطوط روند (ترند) (Trend-lines)

3-الگوهای قیمت (Price Patterns)

4-میانگین های متحرک (Moving Averages)

5-استیلاتورها (Oscillators)

6-امواج الیوت (Elliott Wave)

قواعد معامله

1-همیشه منتظر بمانید تا کندل فعلی کلوز شود تا قصد معاملاتی شما تایید گردد.

2-برای معامله به تنهایی به کندلها اکتفا نکنید.

3- همیشه نسبت ریسک/ریوارد (احتمال ضرر / احتمال سود) را قبل از انجام معامله ای که براساس سیگنالهای صادره از کندلهاست در نظر داشته باشید.

4-کندلها حد سود معامله را ارائه نمی دهند.

5- اهمیت استاپ لاس (در حد ضرر) را هیچگاه فراموش نکنید.