فصل دوم-کارگزاران - بخش چهارم - کارمزد کارگزاران

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

کارمزد کارگزاران
با توجه به توسعه بازار سرمایه در چند سال اخیر، افراد بسیار زیادی در بورس مراجعه و اقدام به خرید و فروش سهام شرکت ها کرده اند و از طرف دیگر با توجه به تعداد معدود کارگزاری، کیفیت خدمات آنها کاهش یافته است. مثلاً چنانچه به بعضی از کارگزاری ها مراجعه کنید به دلیل ازدحام زیاد جمعیت، به شما می گویند که حداقل باید یک میلیون تومان جهت خرید سهام داشته باشید در حالی که هر فردی طبق قانون می تواند حتی با هزار تومان اقدام به خرید و فروش سهام نماید. اما مسئله مهم در بخش خرید و فروش و پیش بینی مقدار سود، در نظر داشتن مقدار کارمزدی که کارگزاران می گیرند می باشد. بطور دقیق برای یک خرید و فروش کامل، کارگزار 2% کارمزد می گیرد. البته مبلغ در زمان خرید با زمان فروش تفاوت دارد که در قسمت زیر درج شده است:
در زمان خرید هر سهم یعنی زمانی که شما می خواهید سهامی را بخرید مبلغ کارمزدی که باید به کارگزار بپردازید 75/0% از کل مبلغ واریز شده کم می شود.

زمان خرید سهام

کارمزد

5/0%

تسهیلات

25/0%

جمع

75/0%

در زمان فروش، یعنی زمانی که می خواهید سهام خود را بفروشید مقدار 25/1% از کل مبلغ قرارداد کم می شود.

زمان فروش سهام

کارمزد

5/0%

مالیات

5/0%

تسهیلات

25/0%

جمع

25/1%

بنابراین 2%=75/0%+25/1%

مثال:
فرض کنید که شما می خواهید 500 تا سهم در کارخانه سیمان دورود که قیمت روز آن 5200 ریال می باشد، خریداری کنید. هزینه تمام شده به شرح زیر خواهد بود:

500 سهم سیمان دورود از قرار هر سهم  5200 ریال

2.600.000

5/0% کارمزد

13.000

25/0% تسهیلات

6.500

جمع کل پرداختی

2.619.500

بعد از چند هفته و یا چند ماه، شما می خواهید که این سهام را بفروشید و قیمت سهام کارخانه سیمان به 5500 ریال در سهم افزایش یافته است. در آن زمان کل دریافتی شما به شرح زیر می باشد:

500 سهم سیمان دورود از قرار هر سهمی 5500 ریال

2.750.000

5/0% کارمزد

13.750

5/0% مالیات

13.750

25/0% تسهیلات

6.875

جمع کل پرداختی

2.715.625

شما در حین طراحی استراتژی و یا روش های خرید و فروش و داد و ستد، همیشه مبلغ 2% هزینه کارگزاران را در نظر داشته باشید و در سودگیری به آن توجه کنید.

کارمزد

5/0%

تسهیلات

25/0%

جمع

75/0%