دانلود ابزارها ی تحلیلی ، معامله کننده و منابع آموزشی در بازارهای مالی
جزئيات دانلود

اکسپرت moving average position syاکسپرت moving average position system

حجم فایل 512 B

تاريخ فايل

نام فايل

تعداد دانلودها 485

ايجاد شده 1400-06-20

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

این اکسپرت با استفاده از میانگین های متحرک ساده،وزنی ویا نمایی هموارشده طراحی شده است وباگذر قیمت از روی میانگین متحرک،وارد موقعیت خرید یا فروش می شود.
بدین صورت که هرگاه قیمت به بالای میانگین متحرک(ساده،وزنی ویا نمایی) می رود،اکسپرت وارد موقعیت خرید می شود وزمانی که به زیرآن برمی گردد معامله را می بندد. درشرایط عکس نیز،زمانی که قیمت ازبالابه پایین میانگین متحرک کراس می کند اکسپرت پوزیشن فروش می گیرد وپس از وقوع سیگنال مخالف، معامله را می بندد.
هنگامی که مجموع زیان تمام معاملات به 100 پیپ می رسد،اکسپرت سفارش بعدی را با حجم دوبرابر می فرستد واگر مجموع زیان تمام معاملات مجددا 100 پیپ شود آنگاه دوباره حجم سفارش دوبرابر می شود.
این پروسه تازمانی که مجموع سود به 50 پیپ برسد ادامه می یابد و پس از آن سفارشات با حجم اولیه ارسال می شود.