دانلود ابزارها ی تحلیلی ، معامله کننده و منابع آموزشی در بازارهای مالی
جزئيات دانلود

اکسپرت Demarker Martinاکسپرت Demarker Martingale

حجم فایل 508 B

تاريخ فايل

نام فايل

تعداد دانلودها 485

ايجاد شده 1400-06-20

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

این اکسپرت با استفاده از مارتینگل واندیکاتور Demaker وارد معامله می شود واز آنجا که در هرمرتبه فقط یک معامله باز می کند،اکسپرت نسبتا مطمئنی است.زمانی که یک معامله باضرر بسته می شود ،اکسپرت معامله دیگر راباحجم مضاعف وطبق فرمولی خاص باز می کند.
درتنظیمات این اکسپرت گزینه USEMOVETOBREAKEVEN درنظرگرفته شده است که مشابه حد ضرر عمل می کند با این تفاوت که ازمقادیر کوچکتری نسبت به مقادیر حدضرر استفاده می کند وبمنظور حفظ حداقل سود وجلوگیری از ضرر درزمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت میکند ،بکار می رود(یکبار عمل می کند).
همچنین در این اکسپرت قابلیت تعیین حدضرر وحدسود نیز گنجانده شده و درتمام تایم فریم ها وجفت ارزهای اصلی فارکس وسهام نزدک قابل استفاده است.
حجم پوزیشن بستگی به نتایج معاملات قبلی دارد وامکان محدود کردن حداکثر میزان ریسک بر اساس درصدی از بالانس نیز هست.درصورتی که معامله گر قصد استفاده از حجم ثابت داشته باشد بایستی MaximumRisk و DecreaseFactor  را برابر صفر قرار دهد.
     USEMOVETOBREAKEVEN – سیستم سربه سر(بدون ضرر) (مقادیر: 0-1).
     WHENTOMOVETOBE – بعد از چند پیپ حد ضرر به نقطه سربه سر منتقل شود (مقادیر: 10-100).
     PIPSTOMOVESL – بعد از چند پیپ حد ضرر جابجا شود (مقادیر: 10-100).
     Lots – حجم معاملات (مقادیر: 0.01-10).
     TrailingStop-برای تعیین مقادیر بین 10 تا 100 برای تریل کردن حدضرر(مقدار صفر برای غیر فعال کردن)
     Stop_Loss - حدضرر (مقادیر: 10-100).
     MagicNumber  (مقادیر: 1-100000).
     TakeProfit - حدسود (مقادیر: 10-100).
      period=Demakerدوره  (مقادیر: 5-30).